UAB „AES GROUP“ diegia naujas informacines technologijas

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „AES GROUP“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „AES GROUP“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0256.
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu planuojama įdiegti klientų savitarnos programinę įrangą, kuri palengvintų užsakymų pateikimą, padidintų įmonės teikiamų paslaugų prieinamumą, patrauklumą ir greitį. UAB „AES GROUP“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui” priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 “E. komercijos modelis COVID-19”. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: „UAB „AES GROUP“ e. komercijos modelio diegimas“
Projekto vykdytojas: UAB „AES GROUP“
Bendra projekto vertė: 65 920,00 EUR
Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 49 440,00 EUR
Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-11
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-10